Skriv ut den här sidan

För press & media

Stockholms centrum för ätstörningar bistår gärna media i olika frågor som rör ätstörningar. Så långt det är möjligt hjälper vi journalister med intervjuer och kommentarer.

Kontaktpersoner

Hanna Kihlander, pressansvarig
hanna.kilander@sll.se
073-052 41 59

Yvonne von Hauswolff-Juhlin, verksamhetschef
yvonne.vonhausswolff-juhlin@sll.se
070-165 53 89

Elisabeth Welch, enhetschef, Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU)
elisabeth.welch@sll.se
076-131 13 66