Skriv ut den här sidan

Våra verksamheter

De här psykiatriska verksamheterna finns inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Barn- och Ungdomspsykiatri 

Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) erbjuder hjälp och stöd till barn och ungdomar som är under 18 år och som har psykiska problem. BUP-divisionen i Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer. Läs mer på deras webbplats: bup.se

Beroendecentrum Stockholm 

Beroendecentrum Stockholm erbjuder hjälp och stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp. Läs mer på deras webbplats: beroendecentrum.se 

Norra Stockholms psykiatri 

Norra Stockholms psykiatri erbjuder specialiserad psykiatrisk öppen- och heldygnsvård för Stockholms läns invånare. I detta ingår behandling inom bland annat allmänpsykiatri, affektiva sjukdomar, psykossjukdomar och äldrepsykiatri. Läs mer på deras webbplats: norrastockholmspsykiatri.se 

Psykiatri Nordväst 

Psykiatri Nordväst har cirka 550 anställda och tillhandahåller psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen- och heldygnsvård. Våra insatser riktar sig till alla personer som är 18 år och äldre och som är folkbokförda i Stockholms län. Läs mer på slso.sll.se/psykiatri/vuxenpsykiatri 

Psykiatri Sydväst 

Psykiatri Sydväst är en psykiatrisk klinik för vuxna som från 18 år,.Vi erbjuder specialistvård inom psykiatri. Psykiatri Sydväst har avdelningar och mottagningar på Huddinge sjukhus och mottagningar i Botkyrka, Älvsjö och Huddinge. Läs mer på deras webbplats: psykiatrisydvast.se 

Psykiatri Södra Stockholm 

Psykiatri Södra Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk öppen- och heldygnsvård för Stockholms läns invånare. Läs mer på deras webbplats: psykiatrinsodra.se 

Psykiatricentrum Södertälje 

Psykiatricentrum Södertälje har mottagningar och avdelningar belägna i lokaler som finns på Södertälje Sjukhus och mottagningar i andra lokaler i Södertälje kommun. Uppdraget är att bedriva psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år i Södertälje, Salem och Nykvarn. Läs mer på slso.sll.se/psykiatri/vuxenpsykiatri 

Rättspsykiatri Vård Stockholm 

Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård i Stockholms län samt har ett länsövergripande ansvar för patienter som kommer från kriminalvården. Läs mer på slso.sll.se/psykiatri/vuxenpsykiatri 

Stockholms centrum för ätstörningar 

Stockholms centrum för ätstörningar är en av världens största specialistkliniker för behandling av ätstörningar. Vi erbjuder vård och stöd till dig som har någon form av ätstörning och dina närstående. Läs mer på deras webbplats: stockholmatstorningar.se 

Transkulturellt Centrum 

Transkulturellt Centrum är en stödverksamhet för verksamheter och medarbetare inom Stockholms läns landsting. De har i uppdrag är att stärka medarbetarnas kunskaper i transkulturella frågor genom utbildning och handledning samt samordning och metodutveckling. Däremot bedriver de ingen vård i traditionell mening, utan är en resurs för vårdpersonal. Läs mer på deras webbplats: transkulturelltcentrum.se 

5 av 6 läsare (83%) har svarat att de har haft nytta av informationen

Hade du nytta av informationen?

Stäng

Skriv din kommentar här:

(Max 600 tecken)

Vi läser alla kommentarer men har inte möjlighet att svara. Vi publicerar inga kommentarer.