Skriv ut den här sidan

Eira-mottagningen

Eira-mottagningen är ett projekt på två år för långtidssjuka patienter med ätstörningar.

Om Eira-mottagningen

Eira-mottagningen är ett projekt på Forsknings- och utvecklingsenheten för långtidssjuka patienter med ätstörningar. Vi fokuserar på patientens livsskvalitet utifrån ett omvårdnadsperspektiv istället för traditionell vård och behandling. Ledorden för vår verksamhet är trygghet, flexibilitet och tydlighet. Din önskan om förändring och egen målsättning styr behandlingen.

Hur söker jag till Eira-mottagningen?

För att söka behandling på Eira-mottagningen krävs en remiss till Stockholms centrum för ätstörningar. Du måste ha en pågående kontakt hos någon av ätstörningsklinikerna i Stockholm och din behandlare remitterar dig till oss.

Information om behandlingen

Personalen på Eira kommer lära känna dig väl och du får en egen kontaktperson som är engagerad i dig och lyssnar till dina önskemål och behov. Vi fokuserar på psykiatrisk och medicinsk omvårdnad och vårt gemensamma mål är en förbättrad livskvalitet för dig.

Vid inskrivning gör vi en kartläggning av dina behov som ligger till grund för din vårdplan. Det finns inga fastställda behandlingsmål innan eftersom de omförhandlas regelbundet efter dina önskemål.

Eira styrs av få regler och formerna för hur ett besök kan se ut är väldigt fria. Du erbjuds allt från dagliga telefonsamtal eller sms till hembesök och olika former av nätverksmöten.

De få krav som vi ställer på dig är att undvika viktnedgång och hålla överenskommelser med oss som arbetar på Eira.

Öppettider på Eira-mottagningen

Vi har öppet måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Vi håller till i Forsknings- och utvecklingsenhetens lokaler på Wollmar Yxkullsgatan 25, Plan 2. Hitta till oss

Kontakt

Elisabeth Welch, enhetschef och projektledare
elisabeth.welch@sll.se