Skriv ut den här sidan

Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU) är vår egen enhet för forskning och utveckling på Stockholms centrum för ätstörningar. 


Om oss

Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar samt utveckla och förbättra ätstörningsvården. På enheten pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom området klinisk ätstörningsforskning. Forskningen sker inom ramen för den kliniska verksamheten och vi samarbetar även med andra forskargrupper.

Yvonne Juhlins forskargrupp

Vår forskargrupp är knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och leds av docent Yvonne von Hausswolff-Juhlin.  Läs mer om forskargruppen på Karolinska institutets hemsida.

Våra fokusområden

  • Uppkomstmekanismer och riskfaktorer
  • Bedömning, diagnostik och samsjuklighet
  • eHälsa
  • Behandling med läkemedel och psykologiska metoder

Kontakt

elisabeth.welch@sll.se