Skriv ut den här sidan

Grundutbildning på Stockholms centrum för ätstörningar

Vår egen grundutbildning ger dig kunskaper om bakgrund, utredning och behandling av ätstörningar.

Grundutbildningen är fördelad på tre heldagar och är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till personal som möter patienter med ätstörningsproblematik i sitt arbete.

Utbildningen utgår från de nationella kliniska riktlinjerna för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med grundutbildningen är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter kursavslut.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till övrig personal inom vården som möter patienter med ätstörningsproblematik.

Anmälan och kostnad

För dig som inte arbetar på Stockholms centrum för ätstörningar kostar utbildningen 5000 kronor. I kursavgiften ingår kurslitteraur och kaffe.

Anmälan till höstens utbildning sker direkt till kristofer.ekstrom@sll.se* och sista anmälningsdagen är 2 november. Vi tar emot max 30 kursdeltagare.

*Medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar anmäler sig till sin närmsta chef.

När startar grundutbildningen?

Grundutbildningen startar onsdagen den 14 november klockan 09.00 och slutar fredagen den 16 november klockan 15.45. Utbildningen äger rum i Föreläsningsalen, Plan 1 på Stockholms centrum för ätstörningar (Wollmar Yxkullsgatan 27B).

Förkunskaper och mer information

Vi rekommenderar att alla kursdeltagare innan har genomgått förljande webbutbildningar: Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) och WINST (Webbutbildning för insatser mot ätstörningar).

Ni hittar program för höstens grundutbildning och länkar till webbutbildningarna här till höger/under.